Kumander Liwanag

Alay kay Nonoy Espina

Ni PRESTOLINE SUYAT

Isa kang maningning na liwanag
sa pilit na paghahari ng dilim.
Apoy na nag-uudyok sa marami na lumaban
naglalagablab na maging mapangahas
kahit marami na ang nautas at umatras.

Ngunit kakatwa
umandap-andap
ang iyong liwanag
at tuluyang namatay
ilang saglit lang
nagningning itong muli.
‘Pagkat sinindihan ito
ng walang katapusang pagpupugay
ng mga sinamahan mo sa dilim
sila ang hanging magpapaningas
ng iyong krusada’t simulain.

Kumander Liwanag
nagpupugay kami
mandirigma para sa malayang pamamahayag,
tagapamandila ng sining para sa kaluluwa at kalayaang hangad
kakampi ng ayaw magpagupo
kaaway ng mga ganid at mapagbalatkayo
kaibigan ng masang gutom at api
kasama ng bayang hindi pagagapi.

 
 

Share This Post