Disastrous disaster capitalism

What this is, in simple terms, is disaster capitalism: the commodification of crisis in order to generate greater profits. What others would call “supply and demand” is actually sellers preying on fear, anxiety, and sometimes even safety in order to generate profit. By JUSTIN UMALI Bulatlat.com Crises are always unpredictable regardless of preparation. The current…

Sining ng Oportunismo at Hamon ng Paglubay sa Kamangmangan

Ang sining ng oportunismo tulad ng sining ng realismo ay pagtatanghal ng tunay at pang-araw-araw na buhay. Ang pagtatanghal ng sining ng oportunismo ay pag-akda at reproduksiyon ng pasismo. Isang hamon ito sa mga artista at manunulat upang lubayan ang rebisyonismong pangkasaysayan at kamangmangan. Ni ABET UMIL Bulatlat.com Nagagamit ni Brillante Mendoza ang kasikatan niya…

Sunod: bagong henerasyon ng genre ng gulantang at kilabot

Swak ang tagpuang pampanahunan ng Sunod. Nakapeg ang epekto ng pagbabawal sa pagsasalita ng Wikang Filipino sa araw-araw na danas sa kasalukuyang modernidad ng mga bagets, senior citizen at burgis na estadong tagapangasiwa ng lipunang Pilipino. Lingid sa dilim ng pelikula ang kaugnayan nito sa nakaprogramang pabukakà na kabuhayan ng 13 milyong transnasyonalisadong OFW. Sa…

GRP, NDFP proposed reciprocal unilateral ceasefires over the holidays

A joint statement sent to Kodao by NDFP chief political consultant Jose Maria Sison says the proposed ceasefire declarations, if approved by NDFP Chairperson Mariano Orosa and GRP President Rodrigo Duterte, would be effective from midnight of December 23 to January 7. By RAYMUND B. VILLANUEVA Kodao Productions SAN VICENTE, Palawan–National Democratic Front of the…