Tags: intellectual property rights

Hadlang sa internet freedom ang Trans-Pacific Partnership (TPP) na inilalako ni Barack Obama

Kontrobersyal ang mga tsapter ng Trans-Pacific Partnership hinggil sa liberalisasyon sa agrikultura; pag-import at pag-eksport ng “textiles”, “apparel”, at “footwear”; intellectual property rights (IPR); serbisyo at pamumuhanan; kontrol sa pamumuhunan at kapital; pribatisasyon ng mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno; pangangalaga ng kalikasan; at karapatan ng mga manggagawa.

By INA ALLECO SILVERIO Bulatlat.com Main Story: Wikileaks bares extent of US interference in Philippine affairs Sidebar: US admits role in opposing Sison’s exclusion from terrorist List From September 19, 2005 to January 15, 2010, dozens of cables were sent to the US Department of State from Manila regarding the disputes in the Philippines concerning…

By WENDY ATUBAN Northern Dispatch Posted by Bulatlat BAGUIO CITY (246 kms north of Manila) ? While bio-piracy looms as a continuing threat to indigenous communities, an official of the Intellectual Property Office of the Philippines (IPO Philippines) – the lead agency in the country mandated to implement state policies on intellectual property – reveals…