Tags: Jemalyn Lacadin

NI MARK ANGELES Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 10, April 13-19, 2008 Niyayakap natin ang matandang puno ng mangga. Lahat tayo, nag-aatang ng ating mga kamay. Sa ilalim ng malalabay nitong mga sanga sabay-sabay tayong umuusal ng pulang awit. Unti-unting natutuyo ang ilang dahon: humuhulagpos sa kinakapitang duklay. Inilululan ng hangin sa ibang lugar…