Jema: Amarilyong Sepiro (Para kay Jemalyn Lacadin)

NI MARK ANGELES
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 10, April 13-19, 2008

Niyayakap natin ang matandang puno ng mangga.
Lahat tayo, nag-aatang ng ating mga kamay.
Sa ilalim ng malalabay nitong mga sanga
sabay-sabay tayong umuusal ng pulang awit.

Unti-unting natutuyo ang ilang dahon:
humuhulagpos sa kinakapitang duklay.
Inilululan ng hangin sa ibang lugar
at kung mapagal, sa lupa humihimlay.

Ngunit ikaw, Jema, balingkinitang kaibigan,
ay yumapos pa rin sa hitik nang puno
hanggang sa ikaw din ay maging bunga—
nagsa-amarilyong sepiro ang iyong puso.

Ang alaala ng iyong tinig ay bumubulong
sa sinumang humaharap sa panulat.
Ang lagot ng iyong buhay ay bumubudyong
na ang aming hintuturo ay ipingkaw.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post