“Reklamo”

Huwag sanang isiping ito’y sanaysay ng pagrereklamo. Kailangan lang isakonteksto ang mga bagay na kailangang isakripisyo dahil sa pagkalunod sa mga trabaho’t gawain. Limitado ang oras para pagkasyahin ang mga responsibilidad na dapat gampanan. May dapat gawing prayoridad, may dapat ipagpaliban muna. Anuman ang maging desisyon, walang dapat talikuran dahil lahat sila’y mahalaga.

Libro bilang droga

Sa gitna ng pandemya, inaasahan ang ligtas na pagbabalik ng mga estudyante sa kanilang eskuwelahan. Bukod sa silid-aralan, makakapasok na rin sila sa silid-aklatan. Paano mapapaunlad ang kanilang kaisipan kung ang mga libro doon ay pinapakialaman ng gobyerno? Bakit kailangang ipagbawal ang mga diumanong subersibo?

Proposal to regulate Netflix should be reason for MTRCB’s abolition

There should be no attempt to regulate video-streaming services like Netflix because the Internet already has several layers of filtering that can be done by clients/subscribers and service providers. Just like in other forms of media, online media or digital media should be self-regulated. Any attempt by government to regulate media content would be a violation of the constitutional provision that prohibits abridging the people’s basic freedoms.