Tags: Jessica Sanchez

NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Pasensya na sa mahabang titulo. Mahirap manguha ng atensyon at mahagip ang gustong sabihin. Kaya nandiyan na lang ang lahat, ang puno’t dulo ng nais kong sabihin. Una, ang memorial day sa U.S. ay isang federal holiday na ipinagdiriwang sa huling Lunes ng Mayo. Una itong ipinagdiwang na “Decorations Day” bilang…