Tags: popular culture

Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com Ang magkakumpensyang fashion brands ay gumagamit ng kalakhan ay pambalang lalakeng foreign endorsers para higit na magkaroon ng lamang sa kapwa, at para mapatupad ang pangarap na maging isang global brand. Sa corner ng Penshoppe, ang powerhouse team ay kinalalahukan nina Mario Maurer, isang Thai matinee idol; Zac Efron, isa…

At ito ang aking blast from the past na umantig hindi pa sa aking politika, kundi sa politika ng pagtatanghal ng politika. Ang pananatili ng sistematikong kondisyon ng estado ay nangangahulugan ng pananatili at reimbensyon ng politikal, hindi lamang simpleng pagtatanghal nito, o lalo nang pagbabatikos nito ng walang rekurso sa labas ng indibidualistikong introspeksyon.…

Ang malling ay hindi na lamang malling, ang malling ay isang anyo ng kontra-rebolusyonaryo na kalakaran na ang pang-araw-araw na politika ay makamayagpag, at maetsapwera ang politikal na lohika ng ating panlipunan at historikal na relasyon sa mall at karanasan. NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat Ganito nagsimula ang pagninilay na ito.  Banggit ng mga kaibigang Sarah…