Tags: Trinoma

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA Bulatlat.com Magandang gabi, Pilipinas Dumaan ang araw na walang demolisyon Ngunit nagsunog na naman Ng mga barong-barong Sa gilid ng Trinoma Kanina. Samantala Walang katigil-tigil ang paninisi Ng mga burgis sa mahihirap. Kawawang mga yagit, walang pang-Facebook Para maipagtanggol ang sarili. Di ko mawari bakit Kung paanong nauwi sa murang cellphone…