Tags: video violence

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Maraming termino para sa bugbugan: rumble kung frat o wrestling, okrayan kung verbal abuse, tira at hit kung gun-for-hire, at kung jologs: bira, banatan, bugbugan, resbak at ombagan, halimbawa. Sa katunayan, walang sosyal (bilang mataas na uri at ng kalidad nitong buhay) sa bugbugan—at walang termino na spesifikong nakaukol sa maykaya…