Sabsaban

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 46, December 23, 2007-January 5, 2008

Mabaho ang Lumang Sabsabang sinilangan ng Sanggol.
Dito niloob nina Ina at Manggagawang Siya ay iluwal
Upang hindi matunton ng mga alagad ng makasariling hari
Ang sinasabing Sanggol na magiging Hari ng mga Hari.

Higit na bumaho ang Lumang Sabsaban nang dumalaw-
Lahat ang uri ng hayop na lugod nagpugay sa Sanggol.
Mas lalong pinabaho ng tatlong hayop na sinakyan
Ng Tatlong Magong nakakita sa talang ubod-ningning.

Makaraan ang libong taon mulang lisanin nina Ina,
Manggagawa at Sanggol ang napakabahong Lumang Sabsaban.

Iniwasang bumaho ang binihisang makabagong sabsaban,
Iniwang lahat ang alaala ng napakabahong Lumang Sabsaban

Pinabango ang makabagong sabsaban,
Kuntodo de aircon ang kabayo, aso,baboy, pusa,
Matsing, gorilya, tigre, liyon, ahas, sawa at limatik.
Mabango ang dugo’t karneng pagkain ng mga linta’t buwaya,

Madidingas ang kutitap ng ilaw sa makabagong sabsaban,
Iba’t ibang kulay:

May alanganing dilaw,
Mapanudyong lungti,
Manibalang at tagipos ang puti.

Matingkad
Ang pula.

Sa gawing kaliwa’y
Nagluluksa ang itim.

Disyembre 17, 2007

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post