One Comment - Write a Comment

  1. Malaki ang ambag ng uring manggagawa at magsasaka sa pambansang demokratikong pakikibaka laban sa rehimeng US-Arroyo pero sila pinahirapan ng militar at pulis dahil sa kanilan ipinaglabang lupa at katarungan para sa mga biktima ng Mendiola Massacre at Hacienda Luisita Massacre.

Comments are closed.