Pagpupugay at Pagkilala sa Isang Makabayang Manunulat na si Kasamang Alex Remollino

Mula sa Kawagib Alliance for the Advancement of Moro Human Rights
September 6, 2010

Kami ay nakikidalamhati sa mga mahal sa buhay, kaibigan, at kasama ng pumanaw na manunulat ng bayan na si Kasamang Alex Remollino.
 
Bilang manunulat ng bayan, pinagsilbihan rin ni Alex ang mamamayang Moro. Nagsulat ng mga artikulo na nagsisiwalat ng mga paglabag sa karapatang pantao at pakikibaka para sa pagkilala sa sariling pagpapasya ng mamamayang Moro. 
 
Si Alex ay kasama sa National Interfaith Humanitarian Mission (NIHM) noong Oktubre 21, 2008 sa North Cotabato at Maguindanao. Kasama siya sa Documentation team na nag-interview sa mga Moro na biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa Datu Piang, Maguindanao. Bilang manunulat, si Alex rin ang naatasan ng mission na sumulat ng Initial Findings ng NIHM.      
 
Pasasalamat sa iyong mga akda, pakikisalamuha at ambag sa pakikibaka ng Bangsamoro. Mananatiling buhay sa aming lahat ang mga alaala mo.

Share This Post