Refund SMS Now!

ROOT ACCESS
Rick Bahague

Bulatlat.com

Pangunahing gamit na sa komunikasyon ang cellphone. Sa pagtitipid at hikahos na buhay, piso-pisong SMS ang ating paraan ng pangungumusta, pakikibalita, pagtugon sa emergency o kaya’y pagpapa-cute.

Noong 2013, umaabot na sa 106,562,338 ang mobile subscribers sa bansa. Hawak ng PLDT (SMART at Digitel) ang dalawang ikatlo (2/3) ng kabuuang subscribers. May 36M subscribers naman ang Globe. Kumita ang dalawang malaking monopolyo ng mahigit P71.9 B mula lamang sa sms at iba pang serbisyong nakabatay rito tulad ng ringtones, pag-download ng musika, at iba.

Katulad ng power industry, malinaw ang malawak na gamit ng cellphone at serbisyo ng telecommunications o telco industry. Isang public utility ang industriyang ito na nagpapagaan sa ugnayan ng malawak na mamamayan. Kalakip na rin sa araw-araw na budget ang “pang-unlitext.” Kaya’t maituturing na pagnanakaw ang anumang labis na paniningil sa serbisyong ito.

Kumita ang PLDT ng P41.9 B mula lamang sa short messaging service (sms) o text na umikot sa loob ng bansa noong 2013. Dagdag pang kita ang sms na lumalabas ng bansa tulad ng kumustahan ng mga overseas filipino workers at kanilang mga pamilya. Kumita rin ang Globe ng P30.1B sa sms.

Napakaliit ng gastos ng mga telco sa SMS

Bahagi ng Global Standard for Mobile (GSM) communication ang sms. Dumadaan ang sms sa parehong imprastrukturang ginagamit sa voice communication. Upang maisagawa ang voice call, dumadaan sa isang channel ang usapan. Dumadaan naman sa hiwalay na channel ang impormasyon hinggil sa kung sino ang tumatawag at iba pa. Dahil hindi naman minu-minuto ang voice call, madalas walang gamit ang nabanggit na ikalawang channel. Dito dumadaan ang sms. Makitid lamang ang channel na ito kaya limitado sa 160 characters ang ating mensahe. Putul-putol na ipinapadala ang mahahabang mensahe at tinatahi muli ito ng cellphone upang buong mabasa ng pinadalhan.

Walang dagdag na imprastrukturang itatayo ang mga telco sa sms. Napupunta na sa pagtatayo ng pasilidad para sa SMS Center (SMSC) at pag-iimbak ng mga mensahe ang kanilang dagdag na gastos.

Kaya’t kung tutuusin, maaaring libre na ang sms o higit pang mababa sa kasalukuyang presyo nito. Noong 2001, mahigpit na tinutulan ng Txtpower ang paniningil ng mga telco sa sms. Noon pa man, walang nagawa ang National Telecommunications Commission (NTC) sa kahilingan ng mga subscribers. Namumutawi na ang kanilang depensa na deregulated ang industriya kaya hindi nila maaaring pakialaman ang mga telco.

NTC Memorandum 02-10-2011

Mula diumano sa pagnanais ng NTC na magkaroon ng dagdag na benipisyo ang mga subscribers, naglabas ito ng memorandum na nag-uutos na babaan ang interconnection charge mula P0.35 patungong P0.15.

Ibinabayad ng telco ang interconnection charge sa kabilang kumpanya sa tuwing magpapadala ng mensahe ang isang subscriber sa ibang network o “off-net sms”. Sinisingil naman ng telco ang bawat standard sms ng P1.

Nag-apela agad ang mga telco upang hindi sundin ang pagbaba ng sms ng halagang P0.20. Sa ngayon, umaabot na sa P7.3 B ang naipong sobrang singil ng mga telco. Ayon sa refund tracker ng Txtpower, kung ibabalik ang halagang ito sa lahat ng 2013 subscribers ngayon, aabot ng P87 load credits ang dapat natin matanggap o refund.

Maaaring maliit na halaga sa bawat mensahe ang P0.20, subalit malaking kita ito kapag inipon. Nagmula sa sobrang singil na ito ang halos 10% ng pinagsamang kita ng dalawang monopolyo. Ang kabuuang kita ng Globe at Smart sa sms-related services noong 2013 ay P71.9 B. Kung ibinaba agad ang sms, may dagdag sanang 25 text ang bawat P100 load credit.

Kung magpapatuloy ang pagmamatigas ng mga telco, ang halaga ng sms refund ay aabot na sa P9 B sa dulo ng taon. Pagsapit ng May 04, 2015 aabutin nito ang halaga ng nakurakot sa PDAF scam na P10 B. Inabot si Napoles at ang kanyang mga kasapakat ng sampung (10) taon upang magkamal ng P10 B samantalang huhuthutin lamang ito ng mga telco sa loob ng tatlong taon at kalahati!

Walang matinong dahilan ang mga telco upang hindi sundin ang refund

Sa apela ng tatlong telco, nagkakaisa sila sa sumusunod na dahilan upang hindi sundin ang refund:

1. na sila ay sumunod na sa pagpapababa ng interconnection charge mula P0.30 at ginawa na nila itong P0.15 o pagbaba ng P0.20;

2. na hindi raw ibig sabihin na ang pagbabawas ng P0.20 sa interconnection charge ay magbubunga ng pagbaba ng kabuuang presyo ng sms o retail price at hindi raw malinaw ang intensyon ng NTC na ang pagbaba mismo ng retail price ng sms ang nais nitong mangyari sa memorandum.

Mahusay ang sagot ng NTC sa Digitel sa ikalawang argumento sa itaas, “It is illogical for DMPI to presume that the MC was issued by the Commission for its benefit and keep the savings for itself.” Malinaw ang intensyon ng memorandum, ibaba ang interconnection charge, na magpapababa sa retail price ng text sa pakinabang ng maraming subscribers. Hindi ninais ng NTC na ibulsa ng telco ang matitipid sa pagbaba ng interconnection charge.

Tila naman nakalimot sa simpleng arithmetic ang Globe at Smart. Ang wika ng Globe, “A reduction in the SMS interconnection charge does not automatically translate to a reduction in the SMS retail charge per text.”

Ang presyo ng sms ay simpleng itinatakda ng interconnection charge at halaga ng iba pang gastusin. Kaya’t kapag binabaan ang interconnection charge, bababa rin ang kabuuang presyo nito. Maliban na lamang kung may ibang charges na idinagdag na naman ang Globe at Smart. Subalit, ang anumang dagdag na charges ay dapat pinapaalam muna sa regulatory body, ang NTC.

Ipinapakita ng pagmamatigas ng mga telco na hindi maaaring bawasan ang kanilang kita bagkus dapat pa itong madagdagan. Ito marahil ang isang napakagandang bunga ng deregulasyon para sa mga ganid na telco.

Hinggil sa “on-net” sms

Tatlong palapak para sa pagpupursige ng NTC upang magkaroon ng refund at maibaba ang “off-net” sms.

Ngunit may mas malaking refund na dapat tingnan.

Ang “on-net” sms ay sinisingil din ng P1 ng mga telco. Sa tantya ng NTC, 2% ng lahat ng sms ay “off-net”. Kung pagbabatayan naman ang annual report ng PLDT, aabot sa 4% ang “on-net sms”.

Kung sa “off-net” sms ang P0.15 ay ibinabayad ng telco sa kabilang network, saan napupunta ang P0.15 kung “on-net” sms? Dahil iisang network ang subscribers na pinapadalhan at nagpapadala, walang kabilang kumpanya na naniningil ng interconnection charge. Sa bawat standard “on-net sms”, mas malaki ang kita na nakukuha ng mga telco.

Dapat kabilang sa refund ang “on-net” sms. Sa pagkakataong ito, maaaring umabot sa P18 M bawat araw ang sobrang singil ng mga telco. Sa halip na makatulong sa mga subscribers, tila protektor pa ng mga telco ang NTC sa kapos na pagtataya at paniningil nito.

Dahil sa paghahabol ng mas malaking tubo, salat sa datos na NTC, mas malaki pa sa Napoles PDAF scam ang makukuha ng mga telco sa dulo ng taon. Aabot sana ang refund sa P20.2 B.

Kung bibigyan ng refund ang lahat ng 2013 subscribers, tatanggap ang bawat isa ng P238 load credit.

Bulag ang NTC sa totoong operasyon ng mga telco

Sa sagot ng NTC sa mga apela ng mga telco, makikita na ang ahensiya mismo ay bulag sa operasyon ng mga telco. Nakaasa lamang ito sa mga datos na ibibigay ng mga telco hinggil sa mga “off-net sms transactions.”

Kung walang sariling monitoring ang ahensiya, paano natin maaasahan na maaayos nitong nagagampanan ang tungkulin na bigyang proteksyon ang mga subscribers laban sa ganid na mga telco?

Si Rick Bahague ay kasalukuyang national coordinator ng Computer Professionals’ Union. Siya ay masugid na taga-suporta, gumagamit at tagapagpalaganap ng Free and Open Source Software (FOSS). Marami-rami na ring web at database system na ginamit sa monitoring ng 2010 & 2013 Automated Election, human rights violations at iba pang people’s struggles ang kanyang nabuo gamit ang GNU/Linux, Drupal, PHP, MySQL, Python at iba pang FOSS.

Share This Post