Status update: Social Media at mapanghimasok na eksperimento ng Facebook sa ating News Feeds

ROOT ACCESS
Rick Bahague

Bulatlat.com

rick_bahagueMahigit 37M na ang mamamayan na gumagamit ng internet sa bansa. Sa kabila ng pupugak-pugak na mobile internet 63% sa kanila ang subscribers nito at gumugugol ng apat na oras sa social media. Facebook ang nangungunang online social media network at 34 milyon sa mga gumagamit ng internet ay matatagpuan dito o katumbas ng 35% ng buong mamamayan. Gayunpaman, pangarap pa ang pagbuwag sa digital divide upang magkaroon ng akses ang mas malawak na rural areas.

Bawat Facebook post, photo, note, like, share o anumang update sa News Feed ay dahan-dahan na pagbubukas ng pribadong buhay sa malawak na mundo ng online. Sa mundong ito, nanatili at iniimbak ang mga datos at tila may sariling buhay ang pagkalat ng impormasyon o ng simpleng status sa maraming sulok. Halimbawa, maaaring basahin o mag-trending o maging viral ang iyong simpleng status update na nagbubulalas ng galit sa paglustay ng Presidente sa kaban ng bayan gamit ang Disbursement Acceleration Program.

Dahil na rin sa lawak na inaabot, inaakala na rebolusyon ang ibinubunga ng galit sa social media. Tulad ng ipinapakalat ng media na Twitter Revolution, Arab Spring at iba pa. Mahirap maabot gamit lamang ang like, post, note, o share sa facebook at social media ang katulad na nakayayanig na pagbabago.

**Ang tamang paggamit ng social media**

Sa tamang paggamit ng social media maaaring pukawin, hikayatin at pakilusin sa offline ang milyun-milyon dito. Ang social media katulad ng polyeto, oplan pinta, o poster ay isang kasangkapan sa pagpapabulwak ng pagkilos ng mamamayan upang magtayo ng bagong kaayusan. Katulad din ng ibang kasangkapan o daluyan, ang bisa ng social media ay nakasalalay kung paano ito kinukumbina sa iba.

Kung nagpahayag lamang tayo sa social media ng galit sa pamamagitan ng status update na “Pork Barrel King si Noynoy” at walang mga grupo katulad ng Bayan at mga makabayan tulad nina dating National Treasurer Leonor Briones na nagsampa ng kaso sa Supreme Court, upang ipaglaban na labag sa Konstitusyon ang DAP, mananatili ang dating kaayusan kung saan ang ehekutibo ay tila Santa Claus na namumudmod ng bilyon-bilyong pondo sa kanyang mga kaalyado.

Ipinakita rin natin sa Million People March na ang dulo talaga ng galit sa internet ay aksyon sa offline.

Teksto lamang ang ating nababasa sa mga status update ngunit malikhain ang mamamayan sa paglabas ng galit, saya, inis, lungkot at iba pang emosyon. Idagdag pa, sa sistematiko at organisadong pag-post ng update, maaaring maimpluwensiyahan ang News Feed na nababasa upang makaramdam rin ng parehong emosyon ang ibang nasa network o kaibigan.

**Nakahahawa ang damdamin sa social media**

Nakahahawa ang damdaming kakabit ng status update sa News Feed. Ito ang ipinakita ng mapanghimasok sa eksperimento ng Facebook noong 2012 at inilathala sa Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) sa US, kamakailan.

Sa eksperimento, nais makita nina Adam Kramer, Jamie Guillory at Jeffrey Hancock kung ang emosyon o “emotional state” ay naililipat sa pamamagitan ng “emotional contagion” kahit pa walang totoong interaksyon sa offline.

Maraming pananaliksik na ang naisagawa hinggil sa impluwensya ng emosyon sa isang indibidwal sa pagkakataong nagkaroon ng interaksyon sa iba. Halimbawa, sumasaya tayo kapag kapiling ang mga kaibigan na masasaya at kabaliktaran naman kung malungkot ang grupo. Ipinakita nina Kramer na kahit walang “in-person interaction” at “non-verbal cues” o pagiging “miron” lamang maaaring mahawa ng positibo o negatibong emosyon sa social media.

Mula January 11 – 18, 2012, walang pahintulot na nagmanipula ang Facebook sa News Feed na nababasa ng mga 689,000 gumagamit nito. Hinango sa kanila ang tatlong milyong (3 M) post na may 122 M na salita na binubuo ng 4M positibo at 1.8M naman ang negatibo. Nagawang maitago o maipakita ang tinukoy na mga post sa News Feed upang alamin ang reaksyon ng gumagamit sa pagkakataon na mas maraming bilang ng status update ang naglalaman ng positibong salita at sa kabaliktaran nito.

Nakakagimbal ang panghihimasok na ito. Ipinapakita ng eksperimento na hindi kailangan ng kumpanya ang tahasang pahintulot upang gamiting ang mga datos ng user lagpas sa isinasaad sa Data Use Policy. Higit pa, isinantabi nito na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa user ang kanilang eksperimento lalo pa’t aspetong sikolohikal ang nais obserbahan.

Ano pa kaya ang kanilang ginagawa sa ating mga datos? Matatandaan na isinawalat rin ni Edward Snowden ang aktibong partisipasyon ng Facebook sa mass surveillance project na PRISM ng National Security Agency (NSA) ng US.

** Privacy sa social media **

Sa pag-unlad ng teknolohiya, pinipilit ng mga kumpanya na boluntaryong ibigay natin ang mga personal na impormasyon kapalit ang diumano’y interconnectedness. Sa social media, halos buong buhay na natin o timeline ay pinipilit nitong iimbak. Mula sa mga datos na ito kumikita ang industriya ng advertising. Sa paghahabol ng tubo ng mga kumpanya, bulagsak na ginagamit ang mga datos upang kanilang pag-aralan ang “consumer behaviour” na ikinukubli sa kung anu-anong siyensya; Data Science, Big Data at iba pa.

Sa mga datos rin sa social media mas masinop na nagagawa ang mass surveillance ng mga gobyerno.

Isang esensyal na karapatan ang right to privacy na sumususog sa iba pang karapatan tulad ng freedom of expression and information, at freedom of association. Dito rin nagsisimula ang pamumuhay natin na may dignidad.

Mali ang walang pahintulot na paggamit ng Facebook sa mga post sa nabanggit na pananaliksik. Sa tamang siyentipikong paraan, mahigpit na kaugnay ng mga “behavioral observation” ang “informed consent” sa mga kalahok. Ang lalong nakakabahala, nag-eksperimento ang kumpanya sa totoong mga user at isinantabi ang maaring epektong sikolohikal. Tanging ang bansang Canada ang pormal na nagreklamo sa kumpanya upang ipaglaban ang right to privacy ng kanilang mamamayan.

Kung nagawa nila ang ganitong manipulasyon upang makita ang tugon natin sa nababasa sa News Feed, ano pa ang ibang eksperimentong kanilang ginagawa?

Sa kabilang banda, walang proteksyon ang mamamayan sa panghihimasok sa privacy at sa ganitong mga eksperimento maliban sa mas maingat na paggamit ng Facebook at iba pang matatagpuan online. Sa halip na manguna upang protektahan ang right to privacy ng bawat indibidwal, ang mga gobyerno pa ang may pinakamalawak na rekurso sa surveillance. (https://www.bulatlat.com)

*Ang Computer Professionals’ Union ay nagsasagawa ng Communications Surveillance & Information Security Briefings para sa mga non-profits. Kontakin sila sa secretariat (at) cp-union (dot) com

Si Rick Bahague ay kasalukuyang national coordinator ng Computer Professionals’ Union. Siya ay masugid na taga-suporta, gumagamit at tagapagpalaganap ng Free and Open Source Software (FOSS). Marami-rami na ring web at database system na ginamit sa monitoring ng 2010 & 2013 Automated Election, human rights violations at iba pang people’s struggles ang kanyang nabuo gamit ang GNU/Linux, Drupal, PHP, MySQL, Python at iba pang FOSS.

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. Excellent article keep it up but it takes time for the regular folks to learn the open source system. Corporation or government will not adopt to it because there not much financial incentive. I started tinkering with Linux 1.5 in the early 90’s and I felt that this will be the future of OS due to its flexibility and due to the misery of closed windows OS (Windows 95). However, Linux was still in its infancy but it’s a great way to learn computer science, since back then one have to develop their own device drivers with the help of the online community of course. Now Linux is a superb OS for servers however not yet mainstream. Except for Android on smart phones and tablets.
    I never facebuk, twitr, etc because I know they are spyware in the beginning.

Comments are closed.