Bulldozer

Farmers block a bulldozer from destroying farm lots in Balete village, Hacienda Luisita, Dec. 21. (Photo courtesy of Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura)
Farmers block a bulldozer from destroying farm lots in Balete village, Hacienda Luisita, Dec. 21. (Photo courtesy of Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura)

Ni TILDE ACUÑA

Maraming gamit ang bulldozer. Ang mga traktorang ito na may blades ay maaaring gamitin sa pagbabaon at pagtutulak ng mga tipak ng lupa at mga durog na bato sa panahon ng demolisyon o konstruksyon. Ang mga nakakabit sa puwit nitong mga mala-kuko o mala-ngipin na bakal ay nakapagbubuhaghag ng mga materyal na masinsin ang pagkakasiksik o “compact.” Ginagamit ito sa pagbubuo ng tuwid na mga daan, pagtitibag ng mga bato, pagtatatag ng mga gusali ng republika, pagmimina ng mga yamang iaangkat sa ibang bansa, pangagasiwa sa mga gubat at pagkaklaro sa mga lupang pagkukunan ng hilaw na materyales na iaangkat din sa ibang bansa, pagpapaunlad ng imprastraktura, at iba pang mga aktibidad na makapagpapaunlad ng ibang bansa, lalo at sila ang nangangailangan ng tulong dahil sila ang matulungin sa pag-aambag sa global na kapital. Tulungan natin silang tumulong sa atin. Sa marangal na misyong ito, katuwang natin ang bulldozer.

***

Napakikinabangan ang bulldozer sa mga asyenda. Naging tradisyon na sa isang asyenda sa gitnang Luzon ang pambubulldozer sa mga palayan. May tinatawag kasi doong programang “bungkalan” kung saan nagtatanim ang mga magsasaka para may makain sila at ang kanilang pamilya. Hindi sa kanila ang lupa. Inaangkin nila ng kanila dapat sa pamamagitan ng bungkalan. Kanila dapat ang lupa dahil may atas na ang Korte na ipamahagi na ang lupa dahil nga antagal-tagal na ng repormang agraryong hindi natin malaman kung tunay bang repormang agraryo, o reporma-repormahan lang.

Maasahan ang blade at ripper ng bulldozer. Mabilis nawawasak ng mga ito ang mga pananim at napapatag ang mga kubo ng magsasaka. Garantisdadong mapapalayas ang mga dapat makinabang sa reporma, silang mga wala namang bulldozer. Napapatag nga nito ang lupa, bakit ito magpapatinag o magpapadaig sa hampaslupa? Hindi rin tatablan ang bulldozer ng placard, ng patpat ng plakard, ng mumunting mga batong ipupukol rito habang isinasakatuparan ang tungkuling magpatumba at magpatag. Hindi ito mapipigalan ng mga katagang nagkukundena, ng mga panawagan para sa hustisya, ng pagtaas ng mga kamao.

***

Nakatutulong din ang bulldozer sa mga imbestigasyon. Naging modelo na ang nangyari sa timog, bandang timog, sa Mindanao. Nagkabarilan kasi doon. Nagbarikada ang mga magsasaka. Mga anim na libo lang naman ang magsasaka. Nasindak ang gobernadora at ang iba pang nasa kapangyarihan, nakabababa man o nakatataas sa gobernardora. Nangangampanya ang partido ng mga nasa kapangyarihan sa malapit na ibayo. Bayo ang aabutin ng mga magsasaka kapag hindi pa sila nagsiuwian sa mga tuyot nilang bukid kung saan bitak-bitak ang lupang hindi naman mapakikinis ng bulldozer. At nagkabayuhan nga.

May calamity fund, mukhang c-a-m-p-a-i-g-n ang baybay sa calamity. Nagbilang ang Mayor. Limang minuto ang taning. Nagbilang din ang isang magsasaka at sa ikalawang minuto, sinugod sila ng mga armadong pwersa ng gobyerno: pulis, sundalo, espesyal na pwersa. Mga magsasaka ang hindi nakapag-aral at pinagkaitan ng edukasyon, pero ang gobyerno ang hindi marunong ng ispeling at ng pagbibilang. Dahil sa kabobohang ito, nagkalat ang mga piraso ng buto, tilamsik ng dugo, basyong punglo, at marami pang ebidensyang magsasakdal sa mga ahente ng gobyernong naka-full-battlegear sa takot sa magagawa ng mga gutom. Sa kabila ng pagiging protektado, may nasaktan pa rin daw sa mga pwersa ng estado. Hindi lang bobo, kundi tanga ang armado na nga’y nagalusan at nasugatan pa.

Sa kabila ng lahat ng ito, lahat ng kalat, kabilang ang mga hampaslupa, ay nagawan ng paraan ng maaasahang bulldozer. Magagawa na ng mga pulis ang nais nilang palabasin sa imbestigasyon at mapananatili ang kapayapaan. Ilan sa mga nagawa ay ang pagsasampa ng mga kasong direct assault sa mga buntis at sa matatandang hindi nahanapan ng anumang armas pero nakapanakit daw ng mga pulis na, muli, naka-full-battle-gear.

***

Nakakapanagasa ang bulldozer ng palayan, ng kubo, ng lupa, ng hampaslupa, ng ebidensya, ng karapatan, ng katotohanan. Napapatag ng bulldozer ang lahat, pero kapag nagsama-sama ang mga mamamayang naniniwalang kaya nilang magpatag ng bundok basta’t sama-sama at basta’t dapat patagin ang bundok na hadlang sa tinatanaw nila, walang wala ang bulldozer. Sa asyenda, nakikibaka pa rin ang mga magsasaka, gaano man patagin ng bulldozer ang bungkalang pinaghirapang isagawa ng mamamayan; samantalang sa crime scene, nag-iimbestiga pa rin ang independent groups at nakahantong sa paghahabla sa mga awtoridad ang nakalap nilang datos, gaano man pagtakpan ng bulldozer ang katotohanan.

Asyenda at crime scene ang buong bayang ginagamitan ng bulldozer, pero sa pagbubuhaghag at pagdurog sa mamamayan, nasesemento ang paninindigang lalong tumitibay hanggang sa hindi na ito maapektuhan ng kalawanging bulldozer na nakakabit sa nabubulok at kakarag-karag na makinang dapat ng palitan.(https://www.bulatlat.com)

Share This Post