Sa mga martir ng bayan

Ni DANNY FABELLA

Ang mga salita
Upang kayo’y papurihan
Ay kapos

Kung ang inyong gawa
Ay hindi namin susundan
Nang lubos

Kaya nga’t hahakbang
Ang bawat isa sa amin,
Pasulong!

Kami’y buong tapang
Sa laban n’yo’t simulain,
Dudugtong.

At walang pasista
Na ‘di natin dudurugin
Nang ganap

Ang laya’t hustisya
Ay tiyak nating kakamtin
Sa wakas!

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post