Tags: Ang Panauhin

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng (Bulatlat.com) May kaba ang pintig Nang may panauhing sa hangi’y umibis, Di nagpahiwatig At bumukas kusa ang pintuang pinid. Di ito inunang, Sansaglit umupo sa hapag kainan; ‘Sangyapos na suman Na aming niluto’y nasa lalamunan. Lambanog-matapang Ay dagling naglinab, pumakla’t tumabang. Magpugay ay wala Nang ang bisita ko ay biglang…