Ang Panauhin

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng
(Bulatlat.com)

May kaba ang pintig
Nang may panauhing sa hangi’y umibis,
Di nagpahiwatig
At bumukas kusa ang pintuang pinid.

Di ito inunang,
Sansaglit umupo sa hapag kainan;
‘Sangyapos na suman
Na aming niluto’y nasa lalamunan.

Lambanog-matapang
Ay dagling naglinab, pumakla’t tumabang.

Magpugay ay wala
Nang ang bisita ko ay biglang nanlata,
Pangala’y dinakma!
Sino kang pangahas na sa aking dampa
Ay nangahas bigla?

Nanggaling tapayan ang bahaw na boses
Ay bibig na panis
At ‘sang hatinggabing silim ang tahimik.
“Ako po’y si Tiis
Na bumabahagi at makikiidlip
Galing himpapawid.”

Paraiso ng Rizaleno
Brgy. Bagumbong, Jala-jala, Rizal

(Inilathala ng (Bulatlat.com))

Share This Post