Tags: Tula

Ni Sonny Mallari Bulatlat.com It was no ordinary image in black and white… Of desecrated body and trampled soul, Of flesh mangled into pieces by modern-day beasts. Of empty head carved into a gory dungeon, Of nightmares and broken dreams. A revolting colorless image of curse and rage… Of naked savagery and screaming brutality, Of…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng (Bulatlat.com) May kaba ang pintig Nang may panauhing sa hangi’y umibis, Di nagpahiwatig At bumukas kusa ang pintuang pinid. Di ito inunang, Sansaglit umupo sa hapag kainan; ‘Sangyapos na suman Na aming niluto’y nasa lalamunan. Lambanog-matapang Ay dagling naglinab, pumakla’t tumabang. Magpugay ay wala Nang ang bisita ko ay biglang…

NI NOEL SALES BARCELONA Inilathala ng Bulatlat Saan ko ipadadala ang puting-puting rosal? Ang sampagitang ang bango’y pawid ng hanging amihan? Kanino ipagbibilin ang tinipong ilang-ilang Gayong hindi mapagtanto ang iyong likmuan? Saan ko ipadadala ang pulang mga rosas Na aking pinitas habang nangangarap? Saan iaabsang ang marikit na liwanag Na aking tinipon sa bagwis-alitaptap?…

NI ALEXANDER MARTIN REMOLLINO Inilathala ng Bulatlat Maging ang pinakamahimbing nating pagtulog ay hindi mahimbing. Sa pinakatahimik man nating mga gabi, waring walang katapusan ang ingay ng mga buldoser, ng nagkakapira-pirasong mga tabla, ng nagkakayupi-yuping mga yero. Sapagkat may ilang nagnanasang umangkin ng ating karapatang makumutan ng katahimikan sa kalaliman ng gabi, ng ating karapatang…