Ang Pinakatahimik Man Nating mga Gabi ay Hindi Tahimik

NI ALEXANDER MARTIN REMOLLINO
Inilathala ng Bulatlat

Maging ang pinakamahimbing nating pagtulog
ay hindi mahimbing.
Sa pinakatahimik man nating mga gabi,
waring walang katapusan ang ingay ng mga buldoser,
ng nagkakapira-pirasong mga tabla,
ng nagkakayupi-yuping mga yero.
Sapagkat may ilang nagnanasang umangkin
ng ating karapatang
makumutan ng katahimikan sa kalaliman ng gabi,

ng ating karapatang huminga nang maluwag.

Sa lupang itong inaagaw nila sa atin,
ibig nilang itanim ang mga binhi
ng lalong pagrangya nilang mararangya.
Ang ating mga bangkay ang kanilang nais na pataba.

(Inilathala ng Bulatlat)

Share This Post