Tags: filipino poetry

NI MANG LINO Inilathala ng Bulatlat Sa depenisyon ng may kapangyarihan – Ang bumubulabog sa Malakanyang Ang layunin ay destabilisasyon, Maghasik ng takot at pumaslang. At bakit hindi? Matagal nang walang direksyon ang pag-unlad, Sagana sa buwitre at buwaya ang bayan; Marami sa kanila’y nagmumugad sa Malakanyang, Kongreso at husgado. Garapalang pagyurak sa karapatang pantao.…