Sino Nga Ba ang Terorista?

NI MANG LINO

Inilathala ng Bulatlat

Sa depenisyon ng may kapangyarihan –

Ang bumubulabog sa Malakanyang

Ang layunin ay destabilisasyon,

Maghasik ng takot at pumaslang.

At bakit hindi?

Matagal nang walang direksyon ang pag-unlad,

Sagana sa buwitre at buwaya ang bayan;

Marami sa kanila’y nagmumugad sa Malakanyang,

Kongreso at husgado.

Garapalang pagyurak sa karapatang pantao.

Nguni’t paano nga ba pinapalayas ang mabangis na hayop,

Hindi ba’t binibulabog?

Kung may takot man,

Hindi mayoryang walang yaman,

Kundi ang nakakapangyayari,

At may interes na pinoprotektahan, interes

Kung saan may malaking puhunan, kabi-kabila’y sundalo

At ang protestang-masa’y binubusalan,

Animo’y panggulo.

Hindi na takot ang namamayani sa mga nagugutom

Hindi takot ang namamayani sa mga pagod

Hindi takot ang naiipon sa mga nawawalan ng mahal sa buhay

Kundi galit at kawalan ng pag-asa… ngunit sa isang banda…

Ang galit ang nagtutulak sa pagsisikap at pakikabaka

At magpapatuloy sa pagyabong ng armadong pwersa.

Matagal na silang takot…

Ngayon, ang Malakanyang na ang dapat matakot.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post