Tags: Fr. Mark Ventura

Ama

Ni RENE BOY ABIVA I Ginawa kong bukas ang ‘yong simbahan para sa mga anak mong ‘alang matuluyan pinagpasyahan kong ito’y maging kanilang kanlungan sa gaya ni Aling Maring, Tata Mario at iba pa na mga nangagsipaglayas sa Baryo Kalbaryo nang hambalusin sila ng militarisasyon, ‘di lang mga tao, Ama, ang aking kinanlong kasama pati…