Tags: Ka Ric Ramos

Ni Raul Funilas Posted by Bulatlat.com Kasarapan nang tagayan Sa bakurang pahingahan, Labimpitong kasamahan Ni Ka Ric, nagkakantahan. At ang kanilang usapa’y Ang bakpey sa sobrang araw Nilang pinagtrabahuhan. Nang biglang umalingawngaw! Ang putok na nakadungaw Ng M14 itinambang Sa makapal na halaman Nang nanubok sa inuman. Habulang himig: Bang! Bang! Bang! Nagkanya-kanyang pulasan, Kasamang…