Sinong Paniniwalaan? (Kay Ka Ric Ramos ng CATLU)

Ni Raul Funilas
Posted by
Bulatlat.com

Kasarapan nang tagayan
Sa bakurang pahingahan,
Labimpitong kasamahan
Ni Ka Ric, nagkakantahan.

At ang kanilang usapa’y
Ang bakpey sa sobrang araw
Nilang pinagtrabahuhan.
Nang biglang umalingawngaw!

Ang putok na nakadungaw
Ng M14 itinambang
Sa makapal na halaman
Nang nanubok sa inuman.

Habulang himig: Bang! Bang! Bang!
Nagkanya-kanyang pulasan,
Kasamang nabiglaanan;
Si Ka Ric, nakahandusay!

Labing walo na’ng namatay
Sa loob ng dal’wang buwan,
At ang pinagbibintanga’y
Ang militar: si Palparan.

Sigaw naman ni Palparan:
Mas marami daw kalaban
Ang nasa kaliwang hanay,
Sila-sila’y nagkatayan.

Kayo, aking kababayan!
Sinong paniniwalaan?
Ang nasa Pamahalaan
O masang gapos ang kamay?

Oktubre 26, 2005
Angeles City

Share This Post