Tags: Maita Gomez

Ni E. SAN JUAN JR. Bulatlat.com Mahal, Nagliliyab ang lansangan ng Islang Puting Bato nang ikaw’y lumisan Sa iyong balintataw nagtalik ang liwanag at dilim Nagtipan ang luha’t ngiti sa hanggahan ng pangako’t alaala Saang likong landas tayo naghiwalay, nakipagsapalaran? Pumalaot ka sa lagim ng lungsod, napigtal sa diwa’t nakintal sa dibdib Patnubay ang masang…

Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com Ang pagkahalintulad ng dalawang titulo, pareho itong pinili: boluntaryong sinalihan, nagpakabihasa, nagpaunlad, at napagtagumpayan. Ang kaibahan ng dalawang titulo, ang una’y permanenteng nakaugnay kundi man nakapakat sa babae, ang huli’y patuloy na pinapaunlad kundi ay iniiwan sa pagtagal ng panahon. Ang una ay titulong tradisyonal na inaasam ng batang babae’t…