Tags: steve jobs

Ni ROLANDO B. TOLENTINO Bulatlat.com In the market place, Apple is trying to focus the spotlight on products, because products really make a difference. […] Ad campaigns are necessary for competition; IBM’s ads are everywhere. But good PR educates people; that’s all it is. You can’t con people in this business. The products speak for…

Ni RICHARD R. GAPPI Salin sa Ingles ni ARIS REMOLLINO Mansanas, ang alangaang; ang gitna ng sanga at balat ng daigdig. At ang sinumang nais kumagat ay hindi naghihintay ng batak ng halubigat* kundi hatak ng palad. O tipa ng daliring nagliliyab na ang mitsa ng init ay nasa sulok ng isip kung saan posporo…