Tags: Tapang

Ni MARIA THERESA MORTA “Tulak!” Basa ng tubig na maalat. “Tulak pa!” Basa ng tubig na nagpapahirap ng paghinga. “Palit, palit, may tama!” Harap na. Unang linya. Hawak sa asul na harang. Lapat na lapat ang dalawang mga palad at sampung mga daliri. “Tulak!” At tumulak pa ng makailang ulit. Kasabay ng patuloy na buhos…