Tapang

Ni MARIA THERESA MORTA

“Tulak!”
Basa
ng tubig na maalat.
“Tulak pa!”
Basa
ng tubig na nagpapahirap
ng paghinga.
“Palit, palit, may tama!”
Harap na.
Unang linya.
Hawak sa asul na harang.
Lapat na lapat ang dalawang mga palad at sampung mga daliri.
“Tulak!”
At tumulak pa ng makailang ulit.
Kasabay ng patuloy na buhos ng tubig
ang pagbulwak ng lakas
kaya ganti’y dahas,
kahoy ay ihinampas
mula sa utos ng hudas.
Dugo.
Dugo pang muli.
Apat na ama’t kabataan
dumaan sa aking harapan.
“Palit mga kasama, palit!”
At lakas ay namuo
pati galit sa pasistang ginoo.
“Tulak mga kasama!”
“Walang aalis sa hanay!”
Napagod
kapwa asul at pula.
Usap ng mapasensiya, mapayapa.
Naghihintay sa hudyat ng ikalawang pakikibaka.
Ng susunod na kiskisan.
Para sa tunay na kalayaan.

[Saksi mula sa unang linya (bilang isa sa mga frontliner) noong Nobyembre 19 ang may-akda sa karahasang inilapat ng estado sa masang nag-aalsa laban sa mapanlinlang na adhikain APEC Summit 2015.] (https://www.bulatlat.com)

Share This Post