Ang Lihim ni Madam Gloria

Ni Joi Barrios*
Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy –
Alliance of Concerned Teachers

Ang akala ng lahat

May layang magpahayag,

Ngunit tayo lang ay nalingat

May batas nang di mapaliwanag.

(Mayroon nga ba talaga? Tiyak na tiyak?)

May estasyon sa telebisyon,

Bawal magbilang ng resulta ng eleksiyon,

May pahayagang waring pinagbawalan

Tumanggap ng adbertisment ng kalaban.

Tanging ang Madam at kanyang mga katuwang,

Ang sa bolang kristal ay may tangan-tangan.

Gloria Gloria salamangkera.

Pinagbubuhol na parang panyo ang balota,

Paghugot sa sumbrerong mahiwaga,

Lilipad ang kalapating may dalang korona.

Dali-daling ipuputong sa salamangkerang reyna.

Mga kababayan, magbantay, mangamba.

Walang demokrasya hanggat may pandaraya.

Walang kalayaan hanggat bawal magsalita.

Lumabas sa dilim,

Hiwaga ng salamangka ay itakwil.

Taumbayan ang siyang dapat na mangusap.

Taumbayan ang mananaig nang higit sa lahat,

Tayo ang taumbayan, at nasa atin ang lakas!

Ika-24 ng Mayo 2004

* Joi Barrios, Ph.D., is the cultural committee head of the Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy, UP chapter (CONTEND-UP). CONTEND is a member-organization of the Alliance of Concerned Teachers (ACT)

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post