Pagbabago?

AWIT NI JESS SANTIAGO
Bulatlat.com

Nakakasawa ang mga pangako

Nakakasawa rin ang maghintay

Ang mga pangakong laging napapako

Sa pagtitiwala ay pumapatay

Nakakapagod din ang umasa

Lalo’t ang bituka ay walang laman

Napakailap sa mahirap ang histusya

Lalo’t bansa ay hawak lang ng iilan

Nag-People Power I, nag-People Power II

Ang buhay nati’y di pa rin nagbabago

Nag-People Power I, nag-People Power II

Ngunit hindi pa rin tayo natututo

Maghapon-magdamag sa pabrika

Kayod-kalabaw sa bukirin

Ulani’t arawin tayo sa kalsada

Maisulong lamang ang adhikain

Hinarap na natin ang lahat ng hirap

Binalikat ang lahat ng pasanin

Ngunit ang bunga n gating pagsisikap

Sinasarili lamang ng mga sakim

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

Tayo ang pangharang sa tangke

Tayo ang pambala sa kanyon

Habang nag-aabang ang mga buwitre

Naghihintay ng tamang pagkakataon

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

Tayo ang pangharang sa tangke

Tayo ang pambala sa kanyon

Habang nag-aabang ang mga buwitre

Bantay-salakay na mga lider ng nasyon

Kahit nag-Edsa III, kahit mag-Edsa IV

Ang buhay natin di pa rin magbabago

Kahit mag-People Power tayo ang talo

Hangga’t hindi tayo natututo


Posted by Bulatlat

Share This Post