Moog na Prinsipyo

NI RADO CERVO
Inilathala ng Bulatlat.com

Ang moog
sa bundok
ay di matitinag
kung bawat prinsipyo’y
ating iyayakap
nang buo’t
mahigpit
sa katawang
kaltab
ng labanang
hindi kailanman
mapupuknat
sa mahal
kong bayang
sintang Pilipinas.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post