Binugtong na mga Kuwento ng Monopolyo Kapitalismo

NI MYKEL ANDRADA
MAIIKLING KUWENTONG BINUGTONG
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 47, January 6-12, 2008

1. Bagong laging naluluma, lumang laging nababago.
2. Mababa kapag marami, mataas kapag kaunti.
3. Marami kapag mababa, kaunti kapag mataas.
4. Lumolobo palabas, lumolobo paloob, hindi pumuputok.
5. Gulong na umiikot, ikot na gumugulong.
6. Kapatid ng Tatay; Tatay ang Kapatid.

Inilathala ng
(Bulatlat.com)

Share This Post