Bayan ng San Bartolome (Magalang), Pampanga

NI PAPA OSMUBAL
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 49, January 20-26, 2008

Tila hungkag na bituka ang landas
tungong bayan ng San Bartolome.

Tanging mga bagay na nandito
ay tuyong-tuyong tae ng mga kambing

Na gumugulong tuwing iihip nang malakas ang hangin
at mga haliging halos guguho na’t kilo-kilometro ang pagitan

Patid-patid ang mga bakle at punong-puno ng mga idinikit
na kung anu-ano noong nakaraang halalan.

Tanging makikita rito na may buhay o halos may buhay
ay isang matamlay at matandang magbubukid

Na ginising ng maasim na kulo ng sikmura
hindi ng amoy ng sinangag at tilaok ng mga tandang.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post