Ang mga Nararapat sa Kanyang Pagkandili

NI ALEXANDER MARTIN REMOLLINO
Inilathala ng Bulatlat.com
Vol. VIII, No. 28, August 17-23, 2008

Hindi nila pag-aari
ang lupang kanilang pag-aari.
Paano magiging kanila
ang di man lamang nahawakan
ng malalambot nilang palad?
Ang tanging pinagmumulan ng kanilang kapangyarihang mag-ari
ay ang kanilang mga daliring mahusay na magturo
kung hanggang saan ang lupang nasasakop
ng kanilang pag-aari,
ng kanilang pag-aaring hindi kanila.

Kung may mga daliri sana ang lupa,
maituturo niya ang mga nararapat
sa kanyang pagkandili.
Maituturo niya ang mga lipaking palad
na umaaruga sa kanya,
ang mga lipaking palad na naghahasik ng mga binhi at pataba
upang makapagluwal siya ng mga butil
na nagbibigay-buhay sa buong sambayanan.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post