News in Pictures: Goodbye, Ka Fermin

Fellow farmers and supporters pay tribute to slain peasant leader Ka Fermin Lorico as he was brought to his final resting place in Bayawan City, Oriental Negros, Saturday. “Ang pagkamatay sa isang bayani tulad ni Ka Fermin ay nagpapasiga ng sulo, isang libong sulo na lumiliyab sa bawat isa sa atin sa paghahanap ng katarungan at pagpapatuloy ng pakikibakang kanyang nasimulan,” Danilo “Ka Daning” Ramos, secretary-general of Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, tearfully said during Lorico’s tribute.
(Photo courtesy of Kaugmaon-KMP)
(Bulatlat.com)

Share This Post