Sobre

Ni VIJAE ALQUISOLA
Inilathala ng Bulatlat

Kumakatok ang lungkot
sa tuwing dumarating
ang kartero…

Maingat kong binubuksan
ang sisidlan ng kuwento mong
ilang ulit tinupi.

Marahang inuusisa
ng aking mga mata
ang kurba
ng mga letra ng liham
mong malihim.

At pagkatapos,
lalakbayin ng aking ilong
ang mga sulok ng ‘yong sulat
bago muling isuksok
sa parihabang alkansya ng lumbay.

Ay, para akong mapupunit
sa langitngit ng pintong hinagkan ng
hangin.

Share This Post