Proletaryo

Ni RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat

Isang Proletaryo ang nakaupo’t nag-iisip,
Ibinuka ang mga palad at kagyat ding kinimis;
Maigting ang tikom at kaniyang inilapit
Sa mukha, sa dibdib at itinaas sa langit—
Nang muling ibuka’y bumalong ang putik
Kasama ay mamamayang animo’y nagahis
Nang hindi mabilang na kalumbaya’t hapis.

Binuksan ang pintungan ng kaniyang puso
At doo’y pinalagok ng tinggang dugong kumukulo.
Banayad na sumigla ang nanlumong siphayo,
Hanggang sa sumigaw ng isang pangakong:
“Ang tinggang nilagok ang sa api’y hahango.”

(Inilathala ng Bulatlat)

Share This Post