Aklasan III

Ni German Villanueva Gervacio
Inlilathala ng Bulatlat.com

Muli n’yo po kaming basbasan
Ka Amado

Habang itinutubog
Sa kumukulo naming pawis
At kandila ang lubid na ito

Ang lubid na ito
Na yari sa aming mga litid at ugat
Ka Amado

Ay pambigti sa lumura
Sa aming dangal at sikmura

Ang hinihingi nami’y dagdag na sahod
Di kapiranggot na limos

Sa pampalubag-loob
Na P13
Naalala namin si Hudas Eskaryote

At ang aming hatol
Upang kaliluha’y maputol

Bukas!

Sa nalikhang burol
Ng pinagsapawsapaw naming kalyo
Sa paa
Sa palad
Sa dangal
At bituka—

Ang nakapaglilitson
Pa nang malutong

Habang kami’y
Nagkukutkot ng tutong

Lalawit!
Ang dila

Makatitikhim
Ng poot ng Diyos
At ng madla.

Posted by: (Bulatlat.com)

Share This Post