Nagtangka Kami

Ni AXEL PINPIN

Anung hirap lumikha para sa isang manlilikha

Kahit anong salamangka

ay walang bisa.

Nagtangka pa kaming

palitan ang kanyang hininga

sa gabing tik-a-tik ang ulan

inuusal ang kanyang tugma.

Nagtangka pa kaming

bigyang tunog ang kanyang tawa

sa gabing tik-a-tik ang ulan

sinasambit ang kanyang kataga.

Nagtangka pa kaming

bigyang himig ang kanyang awit

sa gabing tik-a-tik ang impit

na hikbing luha ang lumunod sa aming dibdib.

September 4, 2010
0840HR
Kampuhang Magsasaka
DAR, QC

Share This Post