Banta

Ni PIA MONTALBAN

Wala ni isang linya,
kataga’t tugma
ni kahit pasaring na talinhaga
ang pumulas sa iyong SONA
sa una mong ulat sa masa
tungkol sa mga manggagawa
sa ibayong bansa.

Kami tuloy ay napatanong:
Sa tuwid na daan ba’y
hindi kami isasama?
Gayong ang remittance
namin ang sumusuhay sa numero
para ang ekonomiya’y
magmukhang malusog– kahit hindi totoo
na umaangat ang kapangyarihan
ng mamamayang bilhin
ang kanyang gusto?

Ganito na pala kaming iyong Boss
pagkatapos kang makaraos
at mailuklok,
ng mga nasilaw, kaya di nakatalos–
na mangyayari ang nangyayari:
Ang kami ngayo’y igapos,
ilubog sa pagkabusabos
ilunod sa pusali ng hikahos!

Kaninong taba ang dapat kaltasan?
Ang pondong laan para pangalagaan
ang nangangayayat na mamamayan,
pangangayayat na dala ng linta sa katawan,
linta ng gahamang pamahalaan
na may polisiyang ikalakal ang mga anak ng bayan?

O ang bariles na pondo
nitong baboy-de-hunyango
na nagmamantika pa’ng nguso
kahit sa kalagitnaan ng krisis sa Quirino
na kinamatayan ng Siyam, Siyam katao!

Kaninong taba ang dapat kaltasan?
Taba ng utak
ng Rehimeng wala pa ngang
isang daang araw sa pagakpak
ay lagapak, palpak!

Lasong dilaw
na akala’y maningning,
tinitigmak na dugong nasaling
at masasaling,
ngayong ang mandato
ng RA ten-zero-two-two*
ay di mo kikilalaning batas na totoo.

Lasong dilaw
na akala’y maningning,
tinitigmak ng dugong nasaling,
at masasaling–
Isa-isa
Isa-isahin
mong salingin
ang sektor, linlangin.
Tiyak na (matatapos mo nga ang insurhensya**,)
matatapos mo nga ang dilim na kinasadlakan ng bansa,
matatapos ng sama-samang pagbalikwas ng masa!

—–
* Section 18 of RA 10022 or the Amended Migrant Workers’ Act provides for an allotment of P100 million in Legal Assistance Fund (LAF) subalit sa pondo sa taong ito, P27 million lamang ang nakalaan para sa kanila.
** New AFP battle plan aims to defeat NPA before 2015

Share This Post