Demolis

*alay sa mga mamamayan ng Barangay Corazon de Jesus sa ‘Dakilang Lungsod ng San Juan’ na puwersahang pinaalis sa kani-kanilang tahanan.

Demolis

‘Tinaboy nila kayo:
sa tahanan, ‘nilayo
para lang maitayo
Ni Guia ‘tong palasyo.

–Berlin P. Flores
Enero 28, 2011
Lungsod ng Mandaluyong

****
Oda sa Balite

Sa malalabay mong sanga
nagsasangandaan

ang mga pangamba
at alinlangan

ng bawat napapadaan.

Kung bakit ka kinatatakutan,
hindi ko lubos maunawaan.

Ang tanging alam ko lang–

nag-uugat sa ‘yong sanga-sangang mga ugat
ang mga alamat.

At,

sa balat mong tinungkab ng panahon
kasamang umaahon

ang mga tikbalang,
kapre,
duwende,
tiyanak,
white lady,

at iba pang nilalang daw ng kadiliman

na ipinananakot ng aming mga magulang
upang pangilagan naming maglaro sa ‘yong paanan

at damhin
ang kalayaang hatid

ng lumilipas
na kamusmusan.

–Berlin P. Flores
Enero 21, 2011
Lungsod ng Mandaluyong

Posted by (https://www.bulatlat.com)

Share This Post