PATULOY…

Ni Sonny Mallari
Bulatlat.com

I
Kinakalawang na ang antigong makinilya sa ilalim ng teheras…
Nababalot na rin ng lumot ang gasgas na pluma sa ibabaw ng maalikabok na lamesa…
Nanginginig na rin ang kamay at daliri sa bawat pagtipa ng letra…
Pero patuloy pa ring nakatangan sa bote ng tinta…
Na ngayon ay binubukalan ng malapot na dugo mula sa mga kakosang itinumba.

II
Walang patid ang pagtagas ng mapulang dugo sa keyboard na ngayon ay patuloy na binabalot ng lagim…
Habang ang mga bayarang demonyo at kanilang mga patron ay patuloy rin sa kanilang walang awang pagkitil…
Pero hindi nila kayang supilin at itumba ang buong hanay…
May mga mabubuwal sa dilim ng gabi at tirik na araw…
May mga mawawala at maglalahong walang hanggan…
May mga mabubusalan at kakadenahan…
Pero patuloy na may aawit at tutula ng paglaya gapusin man sila ng tinik at tanikala.

III
Namamaga na ang litid sa tikom na kamao…
Paos na rin ang boses sa pagsigaw ng protesta at ‘tang na nyo!…
Lupaypay na rin ang pagal na katawan kasabay sa paglagutok ng panga at malalim na buntong hininga…
Sugatan na rin ang tuhod sa pagluhod sa simbahan makabanaag lang ng kahit konting awa at liwanag…
Pero bumangon ka peryodista!
Isa ka ring obrerong Pinoy sa ilalim ng bingi at walang katarungang gobyerno…
Patuloy kang lumaban…
Patuloy mong igiit ang iyong karapatan…
Patuloy sige lang…
Patuloy…
Hanggang sa pagtatagumpay…
Hanggang sa pagtatagumpay…
Mabuhay ang obrerong peryodista!!!

Delfin “sonny” Trinidad Mallari
Nobyembre 16, 2011

Share This Post

One Comment - Write a Comment

Comments are closed.