Silang mga nilalait pagkatapos ng SONA

Ni RICHARD R. GAPPI

Pagkatapos ng SONA,
si Arturo Capellan ng Anakbayan-Marikina ay ikinulong
at walang pampiyansa. Siya ang kakarga sa lahat ng kaso sa SONA
na isasampa ng pulisya laban umano sa mga raliyista.

Si Arturo ay galing sa maralitang pamilya,
natigil sa pag-aaral dahil walang pang matrikula.
Kaya naobligang mag-sideline habang patuloy
na kumikilos bilang lider ng Anakbayan-Marikina.

Pagkatapos ng SONA,
pinalaya si Gloria matapos maglagak
ng isang milyong piyansa.

Si Gloria ay siyam na taon na naging pangulo,
nagmula sa pamilya ng panginoong maylupa.
Nag-aral at nagturo sa mamahaling unibersidad
sa loob at labas ng bansa. Kaklase pa nya si Bill Clinton.

Ikinulong si Arturo
Pinalaya si Gloria

Pagkatapos ng SONA.

Palakpakan naman dyan,
kayong mga nanlalait sa amin.
Palakpakan.

10:23pm, Wednesday, 25 July 2012
Angono Tres-Siete (3/7) Poetry Society
Angono, Rizal, Pilipinas

Share This Post