Bayani

Ni ROBERTO OFANDA UMIL
Bulatlat.com

Ang bawat panahon ay merong bayani,
Sila ay nagtanggol babae’t lalaki,
Laban sa dayuhang kasabwat ay prayle,
Sa yaman ng bansa pilit dumiskate.

Maraming pumapel mga ilustrado,
Saka anakpawis, Andres Bonifacio.
Pero sinapawan nitong Aguinaldo,
Mandirigmang tunay ang sabi ng libro.

Hanep daw talaga itong si Heneral Miyong,
Kontra sa Kastila’y para s’yang ‘sang leon,
Hanggang Intramuros kanilang nasukol,
Bakit pumayag pang patapon sa Hongkong.

Pambili ng armas tinanggap n’yang kusa,
‘Yon pala ay lagay ng mga Kastila,
Sa gitna ng laban lumabas ng bansa,
Sa sariling balat dapat bang mahiya?

Magtanggol sa bayan ay gawang magiting,
Bagay na dakila kahit pa ilihim,
May mga bayaning kwento ay maningning
Ayon naman pala’y orig na balimbing. (https://www.bulatlat.com)

Ang tulang ito ay kasama sa album para sa 150 taon ni Andres Bonifacio.

Share This Post