Santi-sima!

Ni RONALYN V. OLEA
Bulatlat.com

Ibinuwal ng ipu-ipo
ang gintong uhay
na ipinunla ng pagkakaisa

Santi-sima!
Napaantada ang matatanda

Aanihin na sana
ang bunga ng pagsisikap
kundi nanalasa ang bagyo

Ay! Walang ibang marapat gawin
kundi bumangon

Ilang bagyo na ba ang humambalos
sa loob ng ilang dekadang
pagtatanggol sa lupa?

Nagpaulan na ang bala
ang panginoong maylupa
Inutas ang pitong magbubukid
Isinunod ang pinakamasusugid na kapanalig

Bumuo ng mga batas
na hanggang ngayo’y ipinaghahampas
sa kanilang tunay na may-ari

Pinaikot ang salapi
upang bilhin ang kaluluwa ng mga korte,
ng mga pulis at sundalo,
at ng iilang mabubuway sa kanilang hanay

Anong bagyo pa ang iindahin?

Hindi ikaw, Santi
ang magpapayukod sa Hacienda Luisita

Patuloy silang lilikha ng sariling lakas
na magwawakas sa higit limampung taon
ng kagutuman,
kasalatan

Mananalig sila sa gitna ng dilim
Pasasaan ba’t ngingiti rin ang araw

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post