Ang mga malilit na ingay ng pabrika

Ni YANI ELA
Bulatlat.com

Nakakabingi ang ingay ng mga nag-uumpugang granahe.
Pasikot-sikot, paikot-ikot sa taenga.
Walang katapusang pumipiga ng pawis, tubo at gutom.
Langitngit ng mga nagtatangisang makina.
Sa pananahi, pamutol ng lata, panghakot ng semento’t graba.
Pangmolde ng plastic at pamutol ng mga bakal.
Lahat mula sa iyong bisig-paggawa.
Tahimik na nakamasid, ngunit pawisan at batak ang mga braso
Sa pagtundos ng mga pundasyon at establesimyento
At paggawa ng kasaysayan.

Bingi, putol na daliri, humpak na katawan,
Dumi sa mukha mula sa grasa ng paggawaan.
Tamis sa mga mata ng propitaryo,
Pangitain mula sa kaniya’y isang opyo, aliw na aliw
Sa isang palabas na kung saan labis-labis ang kanyang kinikita.
Dahil diyos ang turing mula sa kanilang mga malalamyos
Na kamay at banal na pagtingin sa kinang ng piso
Sa mukha ng papel na walang halaga ang buhay ng mga manggagawa.
Singhalaga lamang ng mga ingay ng pabrika.

Si Bayani B. Banzuela, kilala rin sa alyas na Yani Ela, ay 32 taong gulang. Sa kasalukuyan, nagtatabraho siya bilang isang manggagawa sa pabrika. Mahilig siyang magsulat ng mga
tula at kwentong pambata.

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post