Nanay Celia

Ni FUDGE TAJAR

Binulabog mo ang bayan natin sa iyong pagtangis
Isang inang ingrata na gustong maningil sa gobyernong tinalikuran ka
Noong mga panahong naghahanap ka ng kasagutan
Noong mga panahong ninais mong dugtungan ang buhay ng iyong anak

Anong karapatan ng isang katulad mong dukha na maningil?
Wala kang puwang sa lipunan ng mga marunong magpasalamat
Mga bulag na nagpapasalamat sa liwanag ng tuwid na daan
Mga bingi na nagpapasalamat sa ingay ng kaapihan

Nakakatakot ang mga katulad mong erehe
Bakit ang lakas ng loob mong usigin ang mga nasa kapangyarihan?
Sapagka’t hindi nila lubos maisip na hindi kayang magbanggit ng “Salamat”
Ang bibig mong uhaw sa hustisya at puso mong naghihinagpis

Nakakagalit ang mga walang utang na loob na kagaya mo
Bakit mo nilalabanan ang gobyernong hinayaang masadlak sa death row si Mary Jane?
Sapagka’t kaya mong isipin na hindi mo dapat utang na loob ang karapatan na ipinagkait sa anak mo
Dahil hindi ka matatakot at mahihiyang ilantad ang pagpapabaya sa mga katulad ni Mary Jane

Nanay Celia, maaalala ka ng mga lumalapastangan sa iyo sa ngayon
Sa mga araw na tatalikuran din sila ng mga nasa kapangyarihan
Sa mga panahon na itinataboy din sila ng sistemang unti-unting kumikitil sa kanilang pag-asa
Maiisip nila si Celiang Ingrata, ang inang nagtaksil sa bulok na sistema

Habang patuloy ang ating pagnanasa na mapalaya si Mary Jane
Tumangis ka muna sa piling ng mga kapwa mo walang utang na loob
Iyong mga katulad mong ingrata na hindi ka iniwan noong hinihintay ang mga putok ng baril
Iyong mga kagaya mong erehe na hindi sumuko hanggang sa huling pagkakataon

Nanay Celia, larawan ka ng isang mabuting ina ng bayan
At nais kong ipahatid ang mensahe ng isang anak at ingrata na katulad ko
Na marunong magalit ang inang umiibig
Na makatarungan ang lumaban at mang-usig

Maniningil tayo

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post