Perwisyo

Ni PEACE FLORES

Sino ba naman talaga ang ninanais ninyong umunlad?
Tila dumami ang mga lumpo
dahil dumating ang ortopediko.

Dahil parating ang kaunlaran,
Kailangan bang lumalala ang kahirapan?
Mamumuhunan kayo,
pero may natatanggalan ng trabaho.
Sa makabagong kaalaman na inyong dala-dala,
Dumadami ang ignorante, mangmang at tanga.

Tungkol sa kapayapaan,
nararapat nga ba
na kayo ang magsalita?
Pakitabi nga muna
ang mga dala-dalang sandata.

Pagbibisita lang ba o ganap na pananakop na?
Kayo nga ang dayo,
pero kayo pa yata ang amo dito.
Puro na lang kami yuko,
Kayo na nga yata ang namumuno.
Kasangga nga ba kayo ng bayan ko,
o alipures lang kami ng inyong imperyo?

Kaunlarang pinapangako?
Puro na lang pangako!
Kung totoo man, may kalakip na peligro
Puro lang kayo talumpati at dokumento

Kung makakain man ang pahayag,
Salitang pinatamis ay pinakubling lason

Sawa na kami sa gutom, hirap at perwisyo!
Huwag n’yo kaming pagbuhatin ng trono nyo!
Umalis kayo sa bakuran ng kababayan ko! (https://www.bulatlat.com)

Share This Post